Монголын Уран Зургийн галерейн Урлагийн Боловсролын төвөөс Уран хамгамал, зүү ороох, зоосон ширээний сүлжмэл, зээгт наамлын сургалтыг зохион байгуулахаар ажиллаж байна. Сургалт 10-р сарын 15-ны өдрөөс эхэлнэ. 

Сургалтыг Монгол Улсын уран хатгамалч З.Цэнгэлсайхан багш заана. 

Share: