“ГЭРЭЛ ЗУРАГ, ГЭГЭЭН ДУРСАМЖ 55” ГЭРЭЛ ЗУРГИЙН ҮЗЭСГЭЛЭН