Шинэ үзэсгэлэнгүүд

ШУТСан "Инноваци-2018" үзэсгэлэн

  • Эхлэх өдөр: 2018/11/21
  • Дуусах өдөр: 2018/11/22
  • Тасалбар:

Зураач Ч. Ганбаатарын бие даасан үзэсгэлэн

  • Эхлэх өдөр: 2018/11/23
  • Дуусах өдөр: 2018/11/26
  • Тасалбар:

"Чойжин ламын сүм музей-110 жил" үзэсгэлэн

  • Эхлэх өдөр: 2018/11/27
  • Дуусах өдөр: 2018/12/02
  • Тасалбар: