Шинэ үзэсгэлэнгүүд

ШУТСан "Инноваци-2018" үзэсгэлэн

 • Эхлэх өдөр: 2018/11/21
 • Дуусах өдөр: 2018/11/22
 • Тасалбар:

Зураач Ч. Ганбаатарын бие даасан үзэсгэлэн

 • Эхлэх өдөр: 2018/11/23
 • Дуусах өдөр: 2018/11/26
 • Тасалбар:

"Чойжин ламын сүм музей-110 жил" үзэсгэлэн

 • Эхлэх өдөр: 2018/11/27
 • Дуусах өдөр: 2018/12/02
 • Тасалбар:

"Оршихуй" хүндэтгэлийн үэзсгэлэн

 • Эхлэх өдөр: 2019/02/01
 • Дуусах өдөр: 2019/03/20
 • Тасалбар: