Шинэ үзэсгэлэнгүүд

Оны шилдэг бүтээл 2017

 • Эхлэх өдөр: 2017/10/01
 • Дуусах өдөр: 2017/10/20
 • Тасалбар: Уламжлалт үзэсгэлэн

Ланд арт Бенналь

 • Эхлэх өдөр: 2018/08/10
 • Дуусах өдөр: 2018/08/19
 • Тасалбар: Орчин үеийн

ОНЫ ШИЛДЭГ БҮТЭЭЛ 2018 ҮЗЭСГЭЛЭН

 • Эхлэх өдөр: 2018/09/27
 • Дуусах өдөр: 2018/10/12
 • Тасалбар: Дүрслэх урлагийн бүх төрөл

"Өвөр Монголын соёл, аялал жуулчлалын өдрүүд"

 • Эхлэх өдөр: 2018/09/05
 • Дуусах өдөр: 2018/09/08
 • Тасалбар:

"ЕВРАЗИЙН СОЁЛ УРЛАГ ТОРГОНЫ ЗАМ" ҮЗЭСГЭЛЭН

 • Эхлэх өдөр: 2018/09/10
 • Дуусах өдөр: 2018/09/14
 • Тасалбар:

"ТОРГОНЫ ЗАМ" шаазан урлалын үзэсгэлэн

 • Эхлэх өдөр: 2018/09/15
 • Дуусах өдөр: 2018/09/24
 • Тасалбар:

"УРАН ХАТГАМАЛЧДЫН УЛСЫН ГУРАВДУГААР УРАЛДААН"

 • Эхлэх өдөр: 2018/09/22
 • Дуусах өдөр: 2018/09/23
 • Тасалбар:

ОНЫ ШИЛДЭГ БҮТЭЭЛ 2018 ҮЗЭСГЭЛЭН

 • Эхлэх өдөр: 2018/09/27
 • Дуусах өдөр: 2018/10/12
 • Тасалбар: Дүрслэх урлагийн бүх төрөл